2 drawer 5 shoe shelves 2 shelves

FD2SH3S218

2 drawer 3 shoe shelves 2 shelves 18" wide

FD2SH3S224

2 drawer 3 shoe shelves 2 shelves 24" wide

FD2SH3S230

2 drawer 3 shoe shelves 2 shelves 30" wide